ПОРТФОЛИО РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГ КИТА
Пример маркетинг кита "Петрочас"

1 страница

2 страница

3 страница

4 страница

5 страница

6 страница

7 страница

8 страница